7 למאי 2021
בדרך להפוך לעיר: אושרה תכנית-המתאר של זיכרון-יעקב!
מוריס-דוד בר-יוסף, 2021-05-07 - 10:00:00

מי שהעדיף עד כה לחיות באשליות או להתעלם מהעתיד להתרחש בזיכרון-יעקב, התעורר השבוע לגלות כי המושבה נמצאת על מסלול בטוח ומהיר להפיכתה בקרוב לעיר וזאת אחרי שתכנית-המתאר שלה אושרה ומבשרת בין השאר על כ-37 אלף תושבים עד שנת 2040!

כל הזכויות שמורות

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בחיפה, אישרה השבוע את תכנית-המתאר של זיכרון-יעקב ל’מתן תוקף’ ובכך קבעה למעשה כי מה שנותר מהמושבה-החקלאית, עתיד להימחק ולהפוך את זיכרון-יעקב בעתיד הקרוב לעיר!

מי שעד כה העדיף לטמון את ראשו בחול ולהתעלם מהכתובת שכבר רשומה זמן רב על הקיר, קיבל השבוע את ’הבשורה’ לפיה זיכרון-יעקב אכן עומדת להפוך בפועל לעיר-ואם בישראל וכי כל ההכחשות בעניין זה כבר לא יחזיקו מים...

על-פי הודעת הוועדה-המחוזית, כוללת תכנית-המתאר שאושרה לזיכרון-יעקב, תוספת של כ-4200 יחידות-דיור שייתנו מענה ליעד אוכלוסייה של כ-37 אלף תושבים (!) עד שנת 2040.
עיון בתכנית המאושרת, מלמד כי היא מאפשרת את הגדלתה של זיכרון-יעקב עד 15,700 יחידות-דיור(!) ומכאן כבר ברור שמדובר בקווי-מתאר ברורים של עיר.
התכנית כוללת גם תוספת של 330 אלף מ"ר עבור שטחי מסחר, תעסוקה ותיירות וכן הנחיות לשמירה על המסדרונות האקולוגים העוברים בתחומי היישוב.
מתברר כי עיקר התוספת בשכונת ’זכרונה’ החדשה, המקודמת בימים אלה ובה כ-1200 יחידות-דיור!
 
שטח תכנית-המתאר עומד על 32 אלף דונמים ועיקר שטחי התעסוקה הנוספים יהיו במערב היישוב, צמוד למתחם ’מול זכרון’ ותחנת-הרכבת, שם יוקם על-פי התכנית אזור תעסוקה משותף לזיכרון-יעקב, חוף-הכרמל, ג’סר א-זרקא ופארדיס.
במקביל מדובר גם בשדרוג דרכים לאורך כביש-4 והבטחת נגישות לתחנת-הרכבת ולאזור התעסוקה.
הוועדה נתנה דעתה גם על חיזוק ’לב-המושבה’ ההיסטורי, הקמת מלונות-בוטיק, תיירות-חקלאית ומרכיבים נוספים האמורים למנף את העיר החדשה בעתיד.
 
למי שאינו בקיא בהשתלשלות הפרקים הקודמים, או שאולי שכח במה מדובר, ראוי אולי להזכיר כי סביב לגיבוש תכנית-המתאר של המושבה, התנהל מאבק עז בין המועצה-המקומית זיכרון-יעקב לבין הוועדה-המחוזית לתכנון ובנייה וזאת נוכח העובדה לפיה הפכה הוועדה את עצמה לצד פעיל ביצירת תכנית-המתאר ולמעשה התעלמה מרצון תושבי המושבה, באמצעות קביעת עובדות חדשות בתכנית-המתאר של המועצה-המקומית.
צעדים אלה גרמו כאמור לעימות המתוקשר בין הצדדים והסיפור כולו התגלגל לפתחו של בית-המשפט, אבל נראה כי ההחלטה האחרונה למתן-תוקף לאישור תכנית-המתאר על-ידי הוועדה, הפכה גם עניין זה מיותר, אלא אם כן תחליט הרשות-המקומית להגיע לבית-המשפט העליון, לברר אחת ולתמיד למי הזכות לקבוע את אופי היישוב: לתושבים באמצעות הרשות-המקומית, או לוועדה-המחוזית שבכל מקרה היא גוף חיצוני?
לא בטוח שנבחרי הציבור המקומיים יטריחו עצמם למאבק מחודש בהחלטות הוועדה ומכאן יתחיל כמובן תהליך ההשלמה עם גורלה של זיכרון-יעקב להיות עיר.
 
אף שמדובר באישור ’טרי’ של תכנית-המתאר ודווקא על רקע ’הבשורה’ בדבר הפיכתה של זיכרון-יעקב לעיר, רב עדיין הנסתר על הנגלה בתכנית הזאת ובכלל זה פתרונות מעשיים לנפחי תחבורה עצומים, מחסור חמור במקומות חנייה, העדר תשתיות, השפעה כלכלית על ’מרכז המושבה’, העדר תכנון לעתידם של בתי-הספר וגני-הילדים, במקביל למערך היסעים למוסדות החינוך ועוד כהנה וכהנה בעיות הצפויות לעיר החדשה זיכרון-יעקב.
אלא שבישראל-כמו-בישראל, קודם קובעים עובדה ואחר-כך מצפים שמישהו אחר יתמודד עם משמעויותיה...
 
תגובת המועצה המקומית:
המועצה המקומית התנגדה לתוכנית המתאר כפי שהופקדה על ידי הוועדה המחוזית והגישה התנגדות גורפת לתוכנית זו, כפי שפורסמה על ידי הוועדה המחוזית חיפה. 
המועצה סיימה רק ביום רביעי האחרון (28.4) להציג את התנגדותה לתוכנית ועדין לא קיבלה את פרוטוקול ההחלטות או כל החלטה רשמית אחרת ולכן מוזר בעינינו פרסום זה.  
תוכנית המתאר שהוגשה על ידי הוועדה המחוזית חיפה, סותרת את התוכנית שגובשה על ידי המועצה.
תוכנית  המועצה גובשה במשך מספר שנים בסיוע צוות התכנון החל משנת 2015 כולל הליכי שיתוף ציבור. 
בשנת 2017 הוצגה הטיוטא המרכזית והסופית לחברי מליאת המועצה באותם הימים ולאחר מכן בוצעו תיקונים טכנים או בהתאם להערות שהתקבלו. 
טרם הפקדת התוכנית שוב הוצגה התוכנית לחברי המליאה בשנת 2018 וכלל חברי המליאה תמכו בהגשת התנגדות גורפת. 
התוכנית שקודמה על ידי הוועדה המחוזית חיפה העלתה צפיפויות לא סבירות באזורים נרחבים, לא התייחסה לתשתיות קיימות, לתחבורה, לפער בין שטחים מסחרים ישימים, לשטחי מגורים, ועוד.
ניתן לראות את התנגדות המלאה של המועצה באתר מנהל התכנון.  
 
תוכנית מתאר ארצית - תמ"א 35
כרקע לתוכנית המתאר של זכרון יעקב וכבסיס לעריכתה, חשוב להכיר את נושא תמ"א 35 (תוכנית מתאר ארצית) תוכנית שאושרה במועצה הארצית בשנת 2005-2006. תמ"א 35 התעדכנה במהלך שנת 2015 לתמ"א 35/1. 
עיקרי תמ"א 35 בהתייחס לזכרון יעקב היו הגדרתה כישוב סמי עירוני כלומר צפיפות של 7 יח’ לדונם. 
 
הליך הגשת התנגדויות של המועצה
לצורך ההתנגדות שהוצגה בפני הוועדה המחוזית, שכרה המועצה מומחים במגוון תחומים, עו"ד, שמאים, אדריכלים, יועצי תחבורה, פרוגמטור ועוד. את ההתנגדות הובילה עו"ד אילנה בראף.
המועצה אף הקצתה משאבים רבים הן בשנות התקציב הקודמות והן בשנת 2021 בהקף של מאות אלפי שקלים למימון התנגדויות אלה. 
לאחר שנקבל את פרוטוקול ההחלטות מהוועדה המחוזית, וככל שלא יתקבלו ההסתייגויות וההתנגדויות אותן הצגנו, נפעל בכל הכלים החוקיים ובכל המסגרות החוקיות להמשיך ולהתנגד לאותם חלקים הפוגעים בחזונה של המועצה ובעקרון "מושבה לתושביה". 
 
להלן עיקרי ההתנגדות כפי שהוגשה על ידי המועצה המקומית במועד ההתנגדויות, בעיקר עקב שינויים שהכניסה הוועדה המחוזית במהלך הפקדת התוכנית בניגוד לעמדת ראש המועצה והמועצה. 
• התוכנית כפי שהופקדה להתנגדויות על ידי הוועדה המחוזית אינה מגשימה את החזון "מושבה לתושביה, המשמרת את מורשתה ההיסטורית והחקלאית, המתחדשת מבפנים, השואפת לעצמאות כלכלית ומעניקה איכות חיים ברמה גבוהה באיזון עם המרחב הציבורי והסביבה" ומשנה את צביונה ואופייה של זכרון יעקב.
• הוראות התוכנית אינן מגשימות את דברי ההסבר ומטרות התוכנית.
• הגדלת הצפיפות באופן חריג לסביבה – תוספת של 60% במספר יחידות הדיור ותוספת של 82% בזכויות הבניה למגורים.
• הגדלת הצפיפות יש בה כדי לשנות לחלוטין את אופייה וצביונה של המועצה המקומית, ואת מאפייני האוכלוסייה הקיימת, להעמיס על התשתיות ולפגוע באיכות החיים הקיימת.
• התוכנית קובעת צפיפות גבוהה של 6 ואף 8 יח"ד ויותר לדונם באזורים קיימים במרכז היישוב ובשכונות הוותיקות שצפופים כבר כיום.
• למרות קביעתה, התוכנית לא מציעה העלאה מדורגת של הצפיפות ברחבי היישוב.
• התוכנית מאפשרת פיצול דירות בכל רחבי היישוב – מאפשר תוספת של עוד אלפי יחידות דיור מעבר לצפיפות הגבוהה שכבר נקבעה בתוכנית.
• הגדלת הצפיפות באופן חריג לסביבה עלולה להוביל לפגיעה בשווי מקרקעין ולחייב את המועצה בתשלומי פיצויים גבוהים.
• התוכנית הינה תוכנית פוגעת מבלי שלמועצה יש את האמצעים לשאת בתשלום הפיצויים – התוכנית מייצרת שינויי ייעוד ושימוש במספר מתחמים (כמו ביטולו או צמצום שטחי תיירות ומלונאות), שטחי מסחר ותעשיה והפיכתם לשצ"פים ו/או שטחים פתוחים – שינויים שעשויים לגרור תביעות ירידת ערך בסך של עשרות מיליונים.
• הליך שיתוף הציבור התקיים לפני שנים רבות והוא לא מעודכן לעת הנוכחית.
• הנספח הפרוגרמתי עליו נשענת התוכנית מתייחס לנתוני עבר לא עדכניים ולא ניתן מענה נכון בתוכנית לצורכי הציבור הנדרשים.
• התוכנית מציגה תוספת של עשרות דונמים של שטחים ציבוריים למרות שמדובר בשטחים קיימים שאינם שייכים למועצה.
• התוכנית מציעה להגדיל את השטחים המניבים על מנת להוביל את כלכלת הרשות למעמד של רשות איתנה אך בדיקת שמאי של המועצה קובעת כי חסרים בתוכנית כ- 30,000 מ"ר שטחים מניבים בכדי להשיג את האיתנות הנדרשת.
• התוכנית לא קובעת שלביות שתתנה הקמת מגורים בהקמה ומימוש בפועל של שטחים מניבים.
• נדרשים שינויים ועדכונים נקודתיים בכל שטח התוכנית.
 
תוכנית המתאר - כרוניקה ידועה מראש- אופוזיציה
תוכנית המתאר הוצגה לחברי מועצה פעם ראשונה בתאריך 22/1/2019 כשבוע לפני דיון מכריע בוועדה המחוזית.
→ ברקוד לצפיה בדיון החל משעה 2:01:00
 
בהצגת התוכנית ע״י ראש המועצה ומשרד האדריכלים הוצגה תוכנית בברכת הדרך של ראש המועצה.
הצגת התוכנית בפעם הראשונה לחברי המועצה חשפה כשלים רבים בתוכנית, וכל זאת שבוע לפני דיון מכריע בנושא- בוועדה המחוזית.
ניכר היה כי ראש המועצה כלל לא מבין את חומרת התוכנית ועוצמת חשיבותה בקביעת עתידה של המושבה. הנורה האדומה נידלקה כאשר ראש המועצה לא איפשר הצבעה דמוקרטית על התוכנית וקטע את הדיון באמצע. כאן הבנו כי לאור שאלותינו הרבות בדיון ״נפל האסימון״ לראש המועצה והוא הבין את גודל המשבר בהתייחס לתוכנית.
חברי האופוזיציה קלטו מייד את עוצמת האירוע וזימנו דיון שלא מן המניין בתאריך 5/2/2019 על מנת לכפות על המועצה להתנגד, להערך תקציבית ומקצועית לשלב ההתנגדויות. דיון אותו ניהלנו והצלחנו להעביר את החלטתנו והליך ההתנגדות החל לצבור תאוצה.
→ברקוד לצפיה החל משעה 3:32:00
נשכרו אנשי מקצוע לטובת שלב ההתנגדויות, פורסם קול קורא לתושבים להביע את התנגדותם, קבוצות אינטרס התאגדו והביעו את התנגדותם, בהזדמנות זו אני רוצה להודות לתושבים אשר יצאו מאיזור הנוחות ופעלו בצורה אקטיבית להצגת התנגדויותיהם.
נכון להיום כאשר הסתיים שלב הצגת ההתנגדויות החליטו הגופים הסטטוטוריים להמשיך בתהליך מתן תוקף לתוכנית המתאר.
 
בנימה אישית - ראש המועצה כשל כשלון חרוץ בניהול האירוע העצום הזה שנקרא תוכנית מתאר זכרון יעקב, הכשלון נבע מחוסר יכולתו להסתכל בצורה רחבה על כלל הנדבכים והמשמעויות עוד בשלב מוקדם של התהוות התוכנית. 
מצופה מראש מועצה להילחם על האינטרס הישובי מול גופים סטטוטוריים ומול גופי ממשל, עליו לרתום את הממונים כדי שייתנו לו גיבוי בדיונים המכריעים, אך בהעדר הנהגה עם עמוד שדרה זו התוצאה.
על מנת לנסות עוד ולהציל את זכרון יעקב מהתוכנית האימתנית הזו לא נותר אלא לצאת לרחוב, למחות, לצאת מאיזור הנוחות ולהגיד, די!!!!
די לחובבנות, די להעדר הניהול, די לנזקים.
 
שבת שלום,
 צילה רשף, חברת מועצת זכרון יעקב 
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
היסטוריה במועצת בנימינה גבעת עדה
קיץ גדול לנוער בחוף הכרמל
תוכנית ’ערבות וערבים במושבה’ יצאה לדרך...